Disclaimer

ENG

HIT4US expressly reserves the copyright and neighboring rights for all its works and recordings for use in the context of text and data mining, including the use in the context of artificial intelligence (AI). This concerns an explicit reservation as referred to in Article 15o paragraph 1 of the Dutch Copyright Act, respectively Article 10 paragraph q of the Dutch Neighboring Rights Act (WNR), as well as Article 4 paragraph 3 of the European Directive (EU) 2019/790, April 17, 2019.

 

NL

Bij deze behoudt HIT4US het auteursrecht en naburige recht uitdrukkelijk voor ten aanzien van al haar werken en opnamen voor het gebruik in het kader van tekst en datamining, waaronder mede begrepen het gebruik in het kader van artificial intelligence (AI). Dit betreft een uitdrukkelijk voorbehoud zoals bedoeld in art 15o lid 1 van de Nederlandse Auteurswet, respectievelijk artikel 10 lid q van de Nederlandse Wet op de Naburige Rechten (WNR), alsmede artikel 4 lid 3 van de Europese Richtlijn (EU) 2019/790, 17 april 2019.